UL - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 15 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 59 dni temu
Rejestracja na język obcy dla studentów studiów I oraz II stopnia 2018/2019 (semestr letni)

 

Kogo dotyczy rejestracja?

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych I oraz II stopnia, którzy mają język obcy w semestrze letnim (18/19L).

Rejestracja nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych.

 

Jaki wybrać poziom zajęć (poziom języka obcego)?

Rejestracja do grupy językowej odbywa się na podstawie wyników procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Poziom B1 - dla studentów, którzy uzyskali do 89% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.

Poziom B2 - dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

Poziom C1 - dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 70% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym.

Wybór poziomu zajęć dotyczy jedynie języka angielskiego. W przypadku pozostałych języków rejestracja odbywa się do grupy międzywydziałowej.

Więcej na temat wyboru poziomu zajęć na stronie internetowej: jaki wybrać poziom zajęć?

 

Rejestrację umożliwiają "wirtualne żetony". Są to punkty przyznawane studentom w systemie USOS w dziekanatach (nie mają one postaci materialnej). Dodając wybrany język do koszyka rejestracji zużywany jest jeden żeton.

Jeżeli w trakcie trwania rejestracji, po zalogowaniu się na stronie UL nie posiadasz żetonów, skontaktuj się z dziekanatem.

 

Login i hasło do systemu UL są takie same jak do systemu USOSweb.

 

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.

 

Więcej na stronie internetowej: https://sjo.urk.edu.pl/